Zdjęcia w Żabim Raju pod Warszawą

Sesja po komunii mileny odbyła się Gospodarstwie Agroturystycznym Żabi Raj pod Warszawą nad pięknym stawem w otoczeniu zieleni. W gospodarstwie mieszkają konie, owce, osiołki i inne zwierzęta domowe. W tym miejscu wydawało by się że czas stanął i leniwie czeka...